Events and meeting places

Rimkao Valley สามารถรองรับการจัดงาน event และ งานสัมนาต่างๆ

จัดงานสัมนาสำหรับองค์กร

ห้องอาหาร จัดเลี้ยง ขอต้อนรับกรุ๊ปประชุม สัมมนา ด้วยบรรยกาศเป็นกันเอง ให้ท่านได้เลือกใช้บริการพร้อมอุปกรณ์ทันสมัย

จัดงานทำกิจกรรมร่วมกันในองค์กร สร้างความสัมพันธ์

จัดงานทำกิจกรรมร่วมกันในองค์กร สร้างความสัมพันธ์

ถ่ายภาพ pre-wedding หรือ จัดงานแต่งงาน

ถ่ายภาพ pre-wedding หรือ จัดงานแต่งงาน

จัดงานเลี้ยง หรือ มินิคอนเสิร์ต

เรามีพื้นที่สนามหญ้ากว้างที่สามารถจัดงานเลี้ยง หรือ มินิคอนเสริต์ได้อย่างสะดวกสบาย