ACCOMMODATIONS

ห้องพักทุกห้องแบ่งออกเป็นวิวที่สวยงามตาม location ของห้อง ห้องพักของเรามีสองวิวด้วยกันคือ วิวริมลำธารที่อยู่ติดกับหุบเขา
กับวิวสวนย่อมที่ตกแต่งด้วยความตั้งใจที่จะทำให้ท่านไม่ว่าพักอยู่ห้องไหนก็ตาม จะได้รับความอบอุ่นร่มรื่นจากต้นไม้นาๆพันธุ์

วิว ทิวเขาและลำธาร

วิว สวนหย่อม

ห้องพักราคาคุ้มค่า

ห้องพักราคาคุณภาพ